ACUPUNTURA I MEDICINA TRADICIONAL XINESA PER A LA DONA

L’acupuntura és, segons el Instituto de Medicina China, una tècnica curativa utilitzada a la medicina tradicional xinesa. S’usen les agulles molt fines per estimular punts específics en el cos. 

Aquests punts es distribueixen en els canals d’energia anomenats «Meridians.» S’apliquen els tractaments d’acupuntura sobre aquests punts o meridians per millorar el flux i equilibri de l’energia.

En la medicina xinesa tradicional hi ha moltes maneres de millorar l’equilibri dels fluxos d’energia del cos. Les tècniques més comunes són les tècniques de l’exercici com Qi Gong, massatge Tui Na, Moxa, Acupuntura, Dietètica Xina, Fitoteràpia (les Herbes).
En el món occidental, l’acupuntura és la tècnica més coneguda i acceptada pels sectors científics. També està reconeguda pel OMS (Organització Mundial de Salut) des de l’any 1979.

L'acupuntura és un tractament de gran utilitat per les diferents etapes de la dona.

**Servei també d'acupuntura a domicili**

En la Menarquia

Durant els primers indicis en les nenes i adolescents del canvi hormonal i menstrual, l'acupuntura és útil perquè facilita l'aportació de sang i líquids orgànics perquè aparegui la primera menstruació.

En Fertilitat.

Ajuda a través de la regulació del cicle menstrual, que justament és la base per a quedar-se embarassada; fomenta la millora de la qualitat dels òvuls; afavoreix l'augment del flux sanguini a la zona d'ovaris i úter (Sant Jiao inferior en Medicina Xina); millora la implantació uterina; redueix o elimina el síndrome de l'ovari poliquístic. També acompanya en reduir i/o eliminar miomes uterins i pòlips. És útil tant en casos de fecundació natural, com en fecundació assistida (in vitro).

En Menopausa

És una de les etapes en què moltes dones despunten amb símptomes de dèficit d'energia Yin. En aquesta etapa l'acupuntura és útil en l'alleujament dels símptomes d'escapament de Yang (sufocacions, insomni, palpitacions, suors, etc ...)

Patologies del Cicle Menstrual.

L'acupuntura és útil en els problemes de dismenorrea (dolor), en la regulació de les alteracions del cicle (períodes de 15-20 dies o períodes de més de 30 dies), amenorrea, polimenorrea entre d'altres. També està demostrat que millora la qualitat de vida en dones que pateixen endometriosis.

Post- part.

L´acupuntura ajuda a recuperar de manera més ràpida el desgast energètic i de líquids orgànics que es produeix després de donar a llum, prevenint futurs desequilibris energéticos.

Ansietat i depressió

La dona és el gènere més vulnerable a patir ansietat i depressió, en qualsevol etapa i moment vital. És per això que l'acupuntura és una de les tècniques més recomenables en aquests casos.